Tây Giang phấn đấu đến 10/6, kích hoạt ít nhất 10.600 tài khoản định danh điện tử

Từ ngày 27/5 - 10/6/2023, UBND huyện Tây Giang phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử (ứng dụng VNeID).

Công an Tây Giang hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và ứng dụng tài khoản VNeID cho cán bộ, người dân

Chủ đề đợt thi đua là “Đến từng nhà rà từng người xác lập tài khoản định danh điện tử phục vụ nhân dân”. Người dân sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn huyện chưa cài đặt ứng dụng VNeID, chưa có tài khoản định danh điện tử, chưa kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 sẽ được hướng dẫn cài đặt, kích hoạt sử dụng.

Sau đợt phát động, đảm bảo 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan, ban ngành, đơn vị, đoàn thể cấp huyện, xã trên địa bàn có tài khoản định danh điện tử mức độ 2; sử dụng tài khoản truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện thủ tục hành chính.

Tây Giang phấn đấu hết ngày 10/6/2023 kích hoạt được ít nhất 10.600 tài khoản định danh điện tử, tiến đến đảm bảo 100% người dân đủ điều kiện trên địa bàn mỗi thôn được kích hoạt ứng dụng VNeID. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com