Năm 2023, Tây Giang có 06 sản phẩm đăng ký chương trình OCOP

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mạc Như Phương vừa đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm huyện Tây Giang năm 2023.

Sản phẩm OCOP Sâm hầm gà của HTX Nông dược Trường sơn xanh

Theo đó, 100% cán bộ OCOP cấp huyện, xã và các chủ thể mới tham gia Chương trình OCOP năm 2023 phải được tham gia tập huấn các nội dung cơ bản của Chương trình, nhất là nội dung cụ thể các bước trong chu trình OCOP. 

Hỗ trợ phát triển/nâng cấp 5-6 sản phẩm mới/sản phẩm đã có, phấn đấu trong năm 2023 có ít nhất 100% số sản phẩm được UBND huyện đánh giá đạt hạng 3 sao trở lên và 1-2 sản phẩm đạt 4 sao về cấp tỉnh đánh giá công nhận (có danh sách sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023 kèm theo). 

Tư vấn, hỗ trợ cũng cố bộ máy các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP. Có 04 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP năm 2023 dưới dạng HTX. 

Hỗ trợ xây dựng 01 điểm bán hàng OCOP trên địa bàn huyện nhằm trưng bày, kết nối sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện cũng như sản phẩm các địa bàn lân cận, trong tỉnh, kể cả sản phẩm OCOP ngoài tỉnh. Tuyên truyền về Chương trình OCOP trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện hàng tuần và thực hiện chương trình tuyên truyền, quảng bá sản phẩm OCOP của Tây Giang trên “OCOP THƯƠNG HIỆU XỨ QUẢNG”.

Sản phẩm OCOP Cao đảng sâm của HTX Nông dược Trường sơn xanh

Năm 2023, Tây Giang có 06 sản phẩm đăng ký Chương trình OCOP của các chủ thể HTX gồm: Sâm hầm gà; Cao đảng sâm; Du lịch cộng đồng - sinh thái rừng; Muối ớt tiêu rừng; Măng khô sấy; Muối ớt mắc kén. 

Việc triển khai chương trình OCOP nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị gắn thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com