Tây Giang: Vận động người dân trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình để phòng chống hỏa hoạn

Nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới theo Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời vận động 100% hộ gia đình trên địa bàn huyện tự trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy (hoàn thành chậm nhất ngày 15/12/2023).

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị: Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã tiếp tục triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động 100% đảng viên, cán bộ, công chức, công nhân viên, người lao động của cơ quan, đơn vị mình tự trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy trong gia đình (thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2023). 

Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người thân các kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH, kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; hướng dẫn cụ thể các biện pháp an toàn PCCC trong việc sử dụng điện, khí dầu mỏ hóa lỏng, ngọn lửa trần, thắp hương thờ cúng,...; vận động Nhân dân tích cực tham gia công tác PCCC, tuyệt đối không tự ý đốt cỏ, rác khi chưa tiến hành thu gom, tạo khoảng cách an toàn với các công trình xung quanh; vận động Nhân dân tự trang bị bình chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống khi có cháy, nổ xảy ra. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và là một trong những tiêu chí bình xét thi đua. Tổ chức đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp an toàn, điển hình tiên tiến về PCCC; xây dựng và củng cố lực lượng nòng cốt trong phong trào PCCC và CNCH ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu theo phương châm “Bốn tại chỗ”. 

Công an huyện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC, xây dựng, đăng tải các tin, bài, clip, phóng sự, chuyên mục, hướng dẫn tổ chức các hoạt động PCCC tại khu dân cư; tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ năng PCCC, thoát nạn, thoát hiểm cho Nhân dân trong các tình huống cháy, nổ xảy ra tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. 

Tăng cường công tác tuyên truyền lưu động bằng xe chữa cháy có trang trí pano, loa phát thanh tuyên truyền tại các khu dân cư nguy hiểm về cháy nổ, nhằm nâng cao ý thức người dân đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên toàn địa bàn huyện. Tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH kịp thời, hiệu quả; phối hợp hướng dẫn tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống cháy tại các khu dân cư, hộ gia đình và hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. 

Ủy ban nhân dân các xã: Chủ động khảo sát, điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, cơ sở đối với loại hình: Hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh; đảm bảo không bỏ lọt cơ sở, 100% cơ sở đều được kiểm tra, hướng dẫn các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy. Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền về PCCC, vận động đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan tự trang bị bình chữa cháy trong gia đình, đồng thời vận động Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn, Ban công tác mặt trận thôn tự trang bị bình chữa cháy trong gia đình (thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2023), tiến tới tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình trên địa bàn huyện tự trang bị bình chữa cháy và các thiết bị phòng cháy, chữa cháy trong gia đình hoàn thành chậm nhất ngày 15/12/2023. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com