Hội nghị trực tuyến cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên

Sáng ngày 25/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế đến cán bộ, đảng viên.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; và kết nối trực tuyến tới 340 điểm cầu ở cấp tỉnh, huyện, xã với sự tham dự của hơn 10.170 cán bộ, đảng viên.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Tây Giang có các đồng chí: Zơrâm Buôn, PBT Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Văn Lượm, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy; lãnh đạo các ban, ngành huyện, ngành dọc, Bí thư Đảng ủy các xã.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Huyện ủy Tây Giang

Tại hội nghị, ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu những nội dung cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cùng với đó, thông tin đến cán bộ, đảng viên của tỉnh về tình hình trong nước và quốc tế, trong đó có tình hình xung đột Nga - Ukraina; mối quan hệ giữa Mỹ - Trung Quốc; những tác động của quốc tế, khu vực đối với Việt Nam và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua.

Thông tin nhanh đến hội nghị về những nội dung chính Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XIII), Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm… Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tập trung phân tích, làm rõ, nêu bật những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau hội nghị này, với niềm tin mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để sáng suốt nắm bắt thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng mục đích, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp, các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo tổ chức thật tốt đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan, đơn vị, địa phương; xem xét đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức tốt các hoạt động như hội thảo, tọa đàm, trao đổi... liên hệ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com