Đồn Biên phòng Gari kỷ niệm 20 năm thành lập (19/5)

Sáng ngày 17/5/2023, Đồn Biên phòng Gari tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (19/5/2003 - 19/5/2023). 

Đồn Biên phòng Gari có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đoạn biên giới dài 27,33km, gồm 12 cột mốc trên địa bàn 2 xã Gari và Ch’ơm.

Hai mươi năm qua, đơn vị thường xuyên phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc quốc giới. Kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại biên giới. Duy trì hiệu quả công tác tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Sê Kông, Lào. Phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng, các ngành, địa phương và nhân dân xử lý tốt các tình huống về quốc phòng - an ninh, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.