Tập huấn các kỹ năng nhận diện một số loài thực vật rừng nguy cấp, quy hiếm cho các Đội tuần tra rừng

Từ ngày (17-19/5/2023), tại Tây Giang, Ban Quản lý dự án VFBC tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) tổ chức Tập huấn các kỹ năng nhận diện một số loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm cho các Đội tuần tra rừng và tháo gỡ bẫy do Dự án hỗ trợ thuộc các BQL Rừng phòng hộ huyện Đông Giang, Nam Giang và Tây Giang.

Báo cáo viên trình bày tổng quan về thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm ở Việt Nam

Tại các ngày tập huấn, các học viên đã được nghe báo cáo viên của Dự án trình bày tổng quan về thực vật rừng nguy cấp quý hiếm ở Việt Nam và hiện trạng các loài ở tỉnh Quảng Nam. Nhận diện thực vật bậc cao nguy cấp, quý hiếm; các lâm sản ngoài gỗ; các loài chim; các loài thú kể cả linh trưởng; lưỡng cư, bò sát nguy cấp, quý hiếm…Buổi tập huấn cũng dành 01 ngày đi thực địa tại rừng di sản Pơmu. 

Đợt tập huấn, nhằm nâng cao trách nhiệm của các BQL rừng trong đảm bảo chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ động, thực vật rừng hoang dã, nguy cấp và quý hiếm trên địa bàn quản lý. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com