Triển khai tập huấn thực hiện phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại tại 10/10 xã

Từ ngày 15-19/5, tại trụ sở UBND 10 xã Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức các lớp tập huấn triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo Nghị quyết số 35/2021 ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh; cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển dược liệu theo Nghị quyết số 09/NQ- HĐND của HĐND tỉnh; và Nghị quyết số 21, 22 của HĐND huyện giai đoạn 2021-2025. 

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện truyền đạt các nội dung phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại

Tại các xã, hơn 50 học viên đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, ngành khối đoàn thể; Cán bộ nông nghiệp xã, cán bộ được phân công phụ trách các Nghị quyết chuyên đề kinh tế vườn, kinh tế trang trại, bảo tồn và phát triển dược liệu khác; Bí thư chi bộ thôn, Trưởng thôn, các khối đoàn thể thôn; Nhân dân đăng ký các mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại, đăng ký phát triển và bảo tồn phát triển cây dược liệu được nghe báo cáo viên truyền đạt triển khai các nội dung, quy định mức hỗ trợ của Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh, Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh cơ chế khuyến khích bảo tồn cây dược liệu và Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về bảo tồn và phát triển dược liệu trên địa bàn huyện Tây Giang, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện Tây Giang về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Tây Giang giai đoạn 2022-2026 và các văn bản có liên quan. 

Lớp tập huấn còn hướng dẫn thực hiện các văn bản mẫu hóa gồm, giấy đề nghị, bản cam kết, phương án sản xuất kinh doanh và một số nội dung văn bản khác có liên quan để triển khai thực hiện và hướng dẫn quy trình thực hiện cho từng cơ chế, chính sách…

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com