Tây Giang xây dựng được 4 vườn mẫu dược liệu quy mô 5ha

Thực hiện Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, năm 2023 huyện Tây Giang hỗ trợ hệ thống tưới, giống cây trồng dài ngày, vật tư phục vụ sản xuất cho 100 vườn; hỗ trợ chỉnh trang, cải tạo lại 90 vườn... với tổng kinh phí 6,4 tỷ đồng (vốn lồng ghép và đối ứng của chủ vườn dự kiến 3 tỷ đồng).

Mô hình vườn mẫu dược liệu tại xã Lăng 

Đối với việc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện Tây Giang về xây dựng vườn mẫu, đến nay Tây Giang xây dựng được 4 vườn mẫu dược liệu tại các xã Lăng, Tr’hy, Gari, Ch’ơm, gồm 2 vườn ba kích và 2 vườn đảng sâm với tổng diện tích 5ha. Xây dựng được 9 vườn mẫu cây ăn quả tại 9 xã với tổng diện tích 13,5ha. Tổng kinh phí thực hiện hơn 3,7 tỷ đồng.

Được biết, trong tháng 4 vừa qua, các ngành địa phương tiếp tục thực hiện các Phương án xây dựng vườn mẫu theo Nghị quyết 21/NQ-HĐND và 22/NQ-HĐND của HĐND huyện về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại và Đề án phát triển cây dược liệu ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 35 và Nghị quyết 09 đảm bảo tiến độ. Đồng thời triển khai theo dõi và chăm sóc cây trồng thuộc Phương án “Trồng thử nghiệm di thực Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng tại xã Ch’ơm” với số lượng 1.000 cây do Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh hỗ trợ; triển khai thực hiện đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình trồng thâm canh rau Dớn tại xã Atiêng và nuôi Dúi sinh sản tại xã Tr’hy huyện Tây Giang…

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com