Trong tháng 4 các lực lượng đã tổ chức 17 đợt tuần tra, truy quét bảo vệ rừng

Từ đầu năm đến nay công tác quản lý và bảo vệ rừng được các ngành chức năng thực hiện tốt. Các ngành chức năng thường xuyên tăng cường tuyên truyền việc thực hiện Quy ước bảo vệ rừng tại các thôn; hướng dẫn người dân phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa phát đốt nương rẫy hạn chế cháy lan đến rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn; theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện trồng rừng gỗ lớn và trồng cây phân tán lấy gỗ làm nhà. 

Lực lượng chức năng kiểm tra tháo dỡ bẫy dây phanh

Công tác kiểm tra, kiểm soát được thực hiện thường xuyên, trong tháng 4 vừa qua các lực lượng đã tổ chức 17 đợt tuần tra, truy quét. Phát hiện, tháo dỡ 68 bẫy dây phanh, 03 bẫy chữ A, 01 bẫy lưới…

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ cháy rừng nào. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com