Ra mắt mô hình dệt thổ cẩm tại xã A Xan

Ngày 5/5/2023, tại thôn Ki'nonh của xã A Xan, Hội LHPN huyện Tây Giang phối hợp Hội LHPN xã ra mắt mô hình dệt thổ cẩm.

Bà Bríu Thị Nem - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tây Giang phát biểu tại lễ ra mắt

Tham gia mô hình gồm 15 hội viên phụ nữ có tâm huyết và tay nghề giỏi, sẽ tập trung tạo ra các sản phẩm mẫu mã đẹp, có sự kế thừa truyền thống và sáng tạo riêng phù hợp nhu cầu cuộc sống hiện nay. Để mô hình phát triển, trước mắt Hội LHPN huyện Tây Giang hỗ trợ một số vật dụng, nguyên liệu như sợi chỉ, hạt cườm...

Hội viên phụ nữ chụp hình lưu niệm 

Bà Bríu Thị Nem, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tây Giang cho biết, việc ra mắt mô hình dệt thổ cẩm tại xã Axan nhằm tiếp tục giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Cơtu; tạo việc làm cho phụ nữ trong thời gian nông nhàn, giúp tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình.

Ki'nonh là thôn thứ 3 sau thôn Arui (xã Dang), thôn TaVang (xã A Tiêng) ra mắt mô hình dệt thổ cẩm. Hội LHPN huyện Tây Giang phấn đấu đến cuối năm nay, mỗi xã chọn một thôn ra mắt và phát triển mô hình này. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com