Tây Giang tăng cường phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề truyền thống

Trong những năm qua, huyện Tây Giang đã và đang tăng cường phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện.

Ngành nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát mây tre huyện Tây Giang đang dần khôi phục và bảo tồn

Phấn đấu đến cuối năm 2025, huyện khôi phục, bảo tồn được làng nghề truyền thống đan lát mây tre thôn Aréc, xã Avương, làng nghề “Gốm sứ” tại thôn Ki’nonh, xã Axan; Bảo tồn 03 nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới gồm: Nghề “Gốm sứ”; nghề đan lát mây tre thôn R’cung, xã Bhalêê; nghề dệt thổ cẩm thôn Tavang, xã Atiêng; Duy trì hoạt động làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm thôn Pơr’ning, xã Lăng đã được tỉnh công nhận; Trên 70% làng nghề truyền thống hoạt động có hiệu quả; 70% người lao động trong làng nghề được đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng nghề; mở 03 lớp truyền nghề tại 03 làng nghề truyền thống, với số lượng 100 người tham gia; 100% cơ sở sản xuất của làng nghề đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường.