Lãnh đạo huyện Tây Giang bàn giải pháp triển khai các xã Nông thôn mới rớt tiêu chí

Tây Giang hiện có 3 xã Nông thôn mới rớt tiêu chí gồm xã Anông rớt 3 tiêu chí còn 16/19 tiêu chí; xã Lăng rớt  12 tiêu chí còn 7/19 tiêu chí và Atiêng rớt 11 tiêu chí còn 8/19 tiêu chí.

Năm 2020, xã A Tiêng công nhận xã đạt chuẩn NTM

Nguyên nhân việc tụt giảm tiêu chí đạt chuẩn là do các xã rà soát kỹ theo Bộ tiêu chí mới và bổ sung thêm rất nhiều chỉ tiêu theo hướng nâng cao và toàn diện hơn. Mặc dù một số tiêu chí đã đạt “rớt chuẩn” nhưng qua đánh giá vẫn đạt ở mức trên 80%, rớt chuẩn chỉ mang tính tạm thời tại thời điểm rà soát.

Trước nguy cơ tụt giảm các tiêu chí, huyện Tây Giang đã họp, bàn đưa ra nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, nâng cao vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là vai trò người đứng đầu.  Tăng cường huy động, lồng ghép, bố trí các nguồn lực để đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra; trong đó ưu tiên cho 3 xã duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo lộ trình, bảo đảm vững chắc, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân; tập trung thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

Đồng thời huyện phân công các đồng chí Thường trực Huyện ủy trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ các xã trong công tác xây dựng Nông thôn mới; giao nhiệm vụ 3 xã Nông thôn mới nâng chất lượng tiêu chí đạt chuẩn và có lộ trình cụ thể để khôi phục các tiêu chí đã rớt chuẩn. Cụ thể, xã Lăng phấn đấu đến cuối năm nay đạt 05 tiêu chí, năm 2024 đạt 4 tiêu chí còn lại; Xã A Tiêng trong năm nay đạt 05 tiêu chí, năm 2024 đạt 05 tiêu chí; Xã A Nông đến năm 2025 đạt 03 tiêu chí còn lại. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com