Năm 2023: Tây Giang sẽ có khoảng 300 học viên được đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện

Theo Kế hoạch số 33, ngày 17/02/2023 về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện năm 2023. Thời gian đào tạo, mỗi lớp nghề đào tạo dưới 03 tháng (tương đương với 66 ngày học), với chỉ tiêu là 300 học viên. 

Hội thi Đan lát truyền thống của người Cơtu

Đối tượng được hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 46 ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng. Tuỳ theo từng chương trình đào tạo nghề quy định từng nhóm đối tượng cụ thể.

Điều kiện người học được hỗ trợ đào tạo: Trong độ tuổi lao động (nữ từ đủ 15-55 tuổi; nam từ đủ 15-60 tuổi), có nhu cầu học nghề, có trình độ học vấn; trường hợp học nghề để làm việc cho người sử dụng lao động thì phải đủ 14 tuổi; những người không biết đọc, viết có thể tham gia học những nghề phù hợp thông qua hình thức kèm cặp, truyền nghề và phải đủ sức khoẻ phù hợp với ngành nghề cần học. Có phương án tự tạo việc làm sau học nghề đảm bảo tính khả thi theo xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc được đơn vị sử dụng lao động cam kết tuyển dụng hoặc có đơn vị cam kết bao tiêu sản phẩm sau học nghề. 

Đối với lao động nông thôn: Người lao động có hộ khẩu thường trú tại xã đang trực tiếp làm nông nghiệp hoặc thuộc hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi. 

Đối với người khuyết tật: Có giấy xác nhận khuyết tật hoặc thẻ xác nhận là người khuyết tật hoặc sổ lĩnh trợ cấp hàng tháng. 

Đối với lao động bị mất việc làm: Trường hợp làm việc theo hợp đồng có một trong các giấy tờ gồm: Quyết định thôi việc, buộc thôi việc; quyết định sa thải; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

Trường hợp làm việc không theo hợp đồng: Giấy xác nhận của người sử dụng lao động; 

Trường hợp tự tạo việc làm: Giấy đăng ký kinh doanh còn hiệu lực hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (trong trường hợp không có giấy đăng ký kinh doanh). 

Đối với người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm thì ngoài các giấy tờ nêu trên (đối với lao động mất việc) cần bổ sung thêm chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo trước đó. 

Đối với người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh: Quyết định thu hồi đất còn trong thời hạn được hỗ trợ quy định tại Điều 4 Quyết định số 63 ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. 

Sản phẩm đan lát, dệt thổ cẩm được bày bán tại hội chợ năm 2022

Các ngành nghề được đào tạo cho lao động nông thôn theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Người lao động theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Người lao động theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com