Tây Giang tổng kết hoạt động ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Chiều ngày 9/3/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh huyện Tây Giang tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua Hội đoàn thể nhằm đánh giá những kết quả đạt được năm 2022 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

Toàn cảnh hội nghị

Tính đến cuối năm 2022, doanh số cho vay thông qua Hội đoàn thể trên 202,9 tỷ đồng, chiếm 100% trên tổng dư nợ tăng so cùng kỳ năm trước 41,3 tỷ đồng, với 103 tổ tiết kiệm và vay vốn, 4.088 số hộ vay. Trong đó, Hội Nông dân quản lý trên 71,2 tỷ đồng với 1.507 hộ vay; Hội LHPN quản lý trên 51,2 tỷ đồng với 992 hộ vay; Hội Cựu chiến binh quản lý trên 30,3 tỷ đồng với 601 hộ vay;  Đoàn thanh niên quản lý trên 50 tỷ đồng với 988 hộ vay… Nguồn vốn chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ nông dân Tây Giang mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho biết, nguồn vốn chính sách kết hợp với sự hỗ trợ về đào tạo nghề, phát triển sản xuất, sữa chữa nhà ở…từ các tổ chức chính trị - xã hội đã giúp cho hội viên, đoàn viên có cơ hội thoát nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống.