Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 18 của BCH Trung ương Đảng và Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang

Sáng ngày 10/01/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 18, ngày 26/10/2022 của BCH Trung ương Đảng và Chị số 19, ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang.

Đồng chí Cơlâu Hạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu khai mạc hội nghị 

Tại hội nghị, đại diện báo cáo viên đã quán triệt Chỉ thị số 18 ngày 26/10/2022 của BCH TW Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội; Chỉ thị số 19 ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang về nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện.