Hội Cựu chiến binh huyện Tây Giang tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 28/12/2022, Hội Cựu chiến binh huyện Tây Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Hội Cựu chiến binh Bling Dứi, thôn Tr'lêê, xã Atiêng mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình cam đem lại nguồn thu cho gia đình

Năm 2022, các cấp Hội và hội viên tham gia tích cực chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững nâng cao đời sống của hội viên, trong năm giảm được 18/158 hộ nghèo, 10/34 hộ cận nghèo, hiện tỷ lệ hộ nghèo hội viên còn 40,05%, hộ cận nghèo chiếm 3,11%. 597 hộ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ hơn 29 tỷ đồng, hầu hết các hộ vay vốn tập trung phát triển kinh tế, đầu tư chăn nuôi, trông đẳng sâm, bakích, trồng rừng.

Trong năm qua có 02 hộ hội viên Cựu chiến binh được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 19 hộ được công nhận cấp huyện, 55 hộ công nhận cấp xã. Trong năm, đã kết 22 hội viên mới; duy trì 63 Cựu chiến binh làm đoàn viên danh dự thường xuyên tham gia sinh hoạt giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ ở 63 chi đoàn thôn.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân; UBND huyện Tây Giang tặng giấy khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân;  Hội Cựu chiến binh huyện Tây Giang tặng giấy khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2022.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com