Cụm thi đua số 3 VKSND huyện Tây Giang bình xét, suy tôn các đơn vị xuất sắc

Ngày 25/11/2022, tại huyện Tây Giang, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Giang, Cụm trưởng cụm thi đua số 3 khu vực miền núi cùng các VKSND huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Phước Sơn và Nam Giang đã tiến hành họp xét thi đua, khen thưởng năm 2022. 

Các đơn vị đã tiến hành hội nghị để bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022 cho các tập thể. Sau quá trình làm việc nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm thì các thành viên trong Cụm thi đua đã xét và bình chọn 2 tập thể có thành tích xuất sắc (VKSND Huyện Tây Giang và VKSND Huyện Bắc Trà My) đề nghị Hội đồng Thi đua - khen thưởng VKSND tỉnh Quảng Nam xét, tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và đề nghị Hội Hội đồng Thi đua - khen thưởng VKSND tỉnh Quảng Nam xét và đề nghị VKSND tối cao xét và tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối cho 1 đơn vị.

Ngoài ra, để tạo không khí sôi nổi, phấn khởi và cũng là dịp để các đơn vị trong Cụm thi đua giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và gắn bó với nhau. VKSND huyện Tây Giang đã tổ chức giải giao lưu cầu lông giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 3.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com