Tây Giang ra quân trồng 3.000 cây xanh tại Đài chiến thắng huyện

Nhân kỷ niệm 63 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 – 28/11/2022). Ngày 24/11/2022, Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Tây Giang tổ chức ra quân phát động trồng cây xanh tại Đài chiến thắng và các tuyến đường Trung tâm hành chính huyện.

Cán bộ, viên chức, người lao động trong Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện ra quân trồng rừng năm 2022.

Trong thời gian 1 ngày, cán bộ, viên chức, người lao động trong Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện đã trồng 3.000 cây xanh (gồm 1.500 cây Dổi và 1.500 cây Thông) với diện tích hơn 1ha tại các khu vực đất trống và bị sạt lở. 

Trong năm 2022, BQL đã triển khai trồng được 2.800 cây Đào, 7.000 cây Thông Mã Vĩ dọc các tuyến đường Trung tâm huyện và các xã, đến nay hầu hết cây đều sinh trưởng, phát triển tốt.