Tây Giang đạt giải 3 toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới

Sau 2 ngày hội diễn, tối ngày 22/11/2022, tại Trung tâm Văn hoá – Thể thao tỉnh, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam, lần thứ II – năm 2022 với chủ đề “Toả sáng nông thôn mới – hành trình nối nhịp quê hương” đã chính thức tổng kết, công diễn và trao giải.