Xã Avương ra mắt mô hình 1+5

Xã Avương, huyện Tây Giang ra mắt Mô hình 1+5. Đây là mô hình nếu một người vi phạm pháp luật, năm tổ chức quản lý, giáo dục trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Description: E:\Anh 2022\anh an ninh\Xã A Vương (huyện Tây Giang)  ra mắt Mô hình 1+5.jpg

Xã Aương ra mắt Mô hình 1+5

Ngay sau Lễ ra mắt mô hình, mỗi tuần tổ tuyên truyền Mô hình “1+5” gồm có UBND xã, Công an xã, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, Các Hội, đoàn thể, Trưởng ban Nhân dân thôn đến gặp gia đình có con, em, người thân là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật để tuyên truyền, kết hợp giáo dục, cảm hóa đối tượng sớm hoàn lương trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

 Bà Bhling Bơn, Chủ tịch UBND xã Avương cho biết, hiện nay tổ tuyên tuyền phối hợp với Ban nhân dân thôn, đặc biệt gia đình người vi phạm pháp luật đến gặp gỡ 5 đối tượng vi phạm pháp luật tuyên truyền, vận động, cảm hóa, giáo dục. Qua gặp gỡ, tiếp xúc các gia đình ý thức hơn trong việc giáo dục con, cháu chấp hành pháp luật, các đối tượng hạn chế tái phạm, vi phạm pháp luật đang có chiều hướng phấn đấu tốt hòa nhập cuộc sống cộng động.

 Mô hình góp phần trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn xã Avương trong thời gian qua. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com