Đại biểu HĐND tỉnh, huyện Tây Giang tiếp xúc cử tri tại 6/6 thôn xã Tr’hy

Ngày 13/11/2022, tại thôn Voong, xã Tr’hy, ông Bhling Mia, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện là đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện cùng Tổ đại biểu HĐND huyện Tây Giang có buổi tiếp xúc cử tri tại các thôn của xã Tr’hy để chuẩn bị các nội dung trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

IMG_5554

Ông Bhling Mia, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện là đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tây Giang có buổi tiếp xúc cử tri xã Tr’hy

 

IMG_5551

Đông đảo cử tri các thôn xã Tr’hy 

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Tổ đại biểu HĐND huyện, ông Hồ Đắc Vinh, Phó Ban kinh tế xã hội HĐND huyện đã thông tin kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND huyện, thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và tình hình hoạt động của đại biểu HĐND huyện từ đầu năm đến nay.