Kiểm tra hoạt động Ban đại diện HĐQT và phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tây Giang

Chiều ngày 09/11/2022, Đoàn công tác của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam do ông Lê Hùng Lam, Giám đốc chi nhánh tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc kiểm tra hoạt động của Ban đại diện HĐQT và phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tây Giang năm 2021 và đến 31/10/2022. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND huyện Arất Blúi kiêm Trưởng ban cùng các thành viên và phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tây Giang.

Kiểm tra hoạt động Ban đại diện HĐQT và phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tây Giang

Kiểm tra hoạt động Ban đại diện HĐQT và phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tây Giang

Năm 2021, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tây Giang thực hiện đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về tín dụng chính sách; tổ chức đầy đủ 04 phiên họp. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ngân hàng CSXH đã tổ chức 03 phiên họp đúng quy định, sau mỗi phiên họp ban hành Nghị quyết của từng quý chỉ đạo triển khai thực hiện.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai theo chương trình kế hoạch đề ra, năm 2021 có 19/20 thành viên thực hiện kiểm tra, giám sát, 09 lãnh đạo phòng, ban cấp huyện kiểm tra tại 10/10 xã, 20 tổ tiết kiệm và vay vốn, 40 hộ vay. Đến thời điểm này có 19/20 thành viên thực hiện kiểm tra, giám sát, 09 lãnh đạo phòng, ban cấp huyện kiểm tra tại 10/10 xã, 16 tổ tiết kiệm và vay vốn, 42 hộ vay.

Tổng nguồn vốn thực hiện tín dụng đến ngày 31/10/2022 hơn 212 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước gần 33 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất là 20,8 tỷ đồng gồm tiết kiệm dân cư 16,6 tỷ đồng và tiết kiệm qua tổ 4,2 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng hơn 194 tỷ đồng tăng so với năm trước hơn 32 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 20,1 %. Tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng được giao vốn đạt 99 % kê hoạch. Về chất lượng tín dụng phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tây Giang năm 2021 và 10 tháng đầu năm nay đạt loại tốt.

Trong năm 2021 và 10 tháng đầu năm 2022 có 2.773 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh xã hội, đã giải quyết việc làm cho 102 lao động có việc làm thường xuyên.

Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như kết quả thực hiện chỉ tiêu tín dụng chính sách xã hội năm 2021 và 10 tháng đầu năm 2022, đoàn kiểm tra đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, biểu dương, khen thưởng kịp thời điển hình tiên tiến sử dụng vốn vay có hiệu quả vươn lên thoát nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn nhất là ở các xã, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com