Ban Tổ chức Huyện ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiệp vụ và công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các TCCS Đảng

Nhằm kiểm tra, giám sát để đánh giá việc thực hiện nghiệp vụ và công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các TCCS Đảng. 

Trong tháng 10/2022, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng đối với Đảng ủy xã Tr’hy, Bhalêê, Chi bộ Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện và Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện. 

Description: C:\Users\ABC\Downloads\z3814009023050_d7c543ceb022525d3348c3cbb6989de9.jpg

Ban Tổ chức Huyện ủy họp triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện.

Tại các Đảng ủy và các Chi bộ, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung như: Công tác quản lý, lưu trữ, bổ sung hồ sơ Đảng viên, việc cập nhập và quản lý đảng tịch, việc quản lý và sử dụng sổ tay đảng viên, việc thực hiện quy trình về công tác cán bộ, quy trình xét đề nghị kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức, quy trình đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên, công tác thi đua khen thưởng, việc thực hiện chế độ sinh hoạt của các Đảng ủy, chi bộ… 

          Thông qua đợt kiểm tra, giám sát lần này để phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại thiếu sót đề ra những giải pháp để thực hiện nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng ngày càng có hiệu quả. Đồng thời, kịp thời tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phòng ngừa, ngăn chặn, chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình lãnh đạo, thực hiện công tác xây dựng Đảng ở các địa phương, đơn vị.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com