HĐND huyện tổ chức giám sát tình hình phân bổ và sử dụng ngân sách xã năm 2021 và 6 tháng năm 2022 tại các xã Tr’hy, Dang, Bhalêê, Avương

Thực hiện Kế hoạch số 19 của HĐND huyện về việc giám sát tình hình phân bổ và sử dụng ngân sách xã năm 2021 và 6 tháng năm 2022 tại các xã trên địa bàn huyện.

Ngày 07/10/2022, đồng chí Phùng Thị Dung, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã đi giám sát trực tiếp tình hình phân bổ và sử dụng ngân sách năm 2021 và 6 tháng năm 2022 UBND tại các xã: Tr’hy, Dang, Bhalêê, Avương.

z3781409468443_ea811fa92734244afa63b2cc668aab7e

Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Dang

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát HĐND cùng nhau trao đổi, chỉ rõ những mặt đạt được và hạn chế. Đề nghị các xã chủ động quản lý tốt các nguồn ngân sách được giao; việc sử dụng và quyết toán ngân sách, cần nghiên cứu kỹ văn bản quy định của Nhà nước, cân đối các khoản thu chi theo đúng quy định, sử dụng nguồn ngân sách hiệu quả…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình quản lý, điều hành ngân sách của các đơn vị còn một số hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm như: Vẫn để xảy ra tình trạng xin bổ sung kinh phí ngoài dự toán ngân sách, báo cáo quyết toán của một số đơn vị chưa thuyết minh, đánh giá rõ kết quả chi ngân sách gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Trưởng đoàn giám sát yêu cầu các đơn vị cần xây dựng dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước cần phải bám sát vào các văn bản giao chỉ tiêu, kế hoạch của huyện. Xây dựng dự toán chi của đơn vị phải bám sát nhiệm vụ chi cho chuyên môn, đảm bảo đúng, đủ, thực hành tiết kiệm, hạn chế việc bổ sung ngoài dự toán. Thực hiện nghiêm việc quyết toán ngân sách, thực hiện công khai, minh bạch trong việc sử dụng kinh phí hoạt động hàng năm theo đúng quy định. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com