Tây Giang đạt giải Nhất Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Quảng Nam năm 2022 (khối miền núi)

Trong 2 ngày (06-7/10/2022) Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Quảng Nam năm 2022 do Trung tâm Văn hóa Quảng Nam tổ chức đã khép lại. Liên hoan Tuyên truyền lần này có 16 địa phương tham gia, trong đó có huyện Tây Giang.