9 tháng đầu năm, tổng dự nợ các chương trình tín dụng hơn 191,974 tỷ đồng

Chiều ngày 6/10/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tây Giang tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. 

Đồng chí Arất Blúi, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì hội nghị.

IMG_5110

9 tháng đầu năm, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tây Giang đã thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ; hỗ trợ cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 theo Nghị định số 36 của Chính phủ;  cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định 28. Đến ngày 30/9/2022, tổng dự nợ các chương trình tín dụng hơn 191,974 tỷ đồng, tăng 30,111 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt 61 tỷ 376 triệu đồng. Thu nợ 31 tỷ 086 triệu đồng. Nợ quá hạn toàn huyện 33 triệu đồng, chiếm 0,01% tổng dư nợ. Đánh giá chất lượng tín dụng chính sách 10/10 xã xếp loại tốt.

Ngân hàng CSXH huyện Tây Giang thực hiện giải ngân vốn vay hỗ trợ nhà ở cho các hộ tại xã Bha Lêê

Ngân hàng CSXH huyện Tây Giang thực hiện giải ngân các nguồn vốn tín dụng

Nhiệm vụ quý IV, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục tăng cường công tác quản lý tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu; tập trung thu lãi hằng tháng, thu tiền gửi tiết kiệm tổ, huy động tiền gửi dân cư đạt 100 % kế hoạch giao. Phấn đấu có 100% tổ TK&VV xếp loại tổ tốt không để tồn tại tổ trung bình, yếu kém.  

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com