Tây Giang hơn 137 tỷ đồng tổng vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022

Sáng ngày 30/9/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với UBND huyện Tây Giang về  việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. 

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Hoàng Linh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Arất Blúi, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các ngành liên quan. 

UBND tỉnh làm việc với huyện Tây Giang sáng nay 30.9. Ảnh: D.L

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc làm việc với UBND huyện Tây Giang 

Theo báo cáo của UBND huyện Tây Giang, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chương trình. HĐND huyện đã thông qua Nghị quyết phê duyệt danh mục công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022.

Trong năm 2022, chương trình giảm nghèo bền vững có kế hoạch kinh phí hơn 69 tỷ đồng, thực hiện các công trình đường giao thông khu sản xuất, điện, hội trường, nhà văn hóa xã, thôn, nước sinh hoạt... Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với kinh phí hơn 53,9 tỷ đồng, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nước sinh hoạt, đất sản xuất, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư, trường học... Chương trình nông thôn mới với số tiền hơn 14,4 tỷ đồng, đầu tư công trình ở nhóm xã đã đạt chuẩn và đang xây dựng nông thôn mới.

UBND huyện Tây Giang báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình. Ảnh: D.L

Đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Tây Giang đang gặp những khó khăn nhất định. Tỷ lệ hộ nghèo cao nên việc giảm nghèo gặp nhiều thử thách, toàn huyện còn 3.581 hộ nghèo (tỷ lệ 66,13%). Trình độ dân trí của cán bộ cơ sở còn hạn chế, vai trò chủ thể của người dân chưa được phát huy. Hạ tầng cơ sở như giao thông, nhà ở, nước sạch...đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành tập trung hướng dẫn huyện Tây Giang thực hiện hiệu quả các chương trình. Huyện Tây Giang cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện, khi nguồn vốn phân bổ thì thực hiện ngay. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì huyện và các phòng, ban liên hệ trực tiếp các văn phòng điều phối chương trình cấp tỉnh để tháo gỡ kịp thời. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com