Tây Giang hơn 6.000 hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC

Công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Thực hiện tốt công tác PCCC là đã bảo vệ được tính mạng, tài sản, giữ được bình yên, hạnh phúc cho mọi gia đình và xã hội. 

Hằng năm Công an huyện mở lớp tập huấn về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ và người dân 

Chính vì vậy, UBND huyện Tây Giang luôn quan tâm, chỉ đạo ngành chức năng làm tốt công tác này, hơn 110 cơ sở và 6.000 hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC; tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân PCCC tại 20 cơ sở, có gần 1000 lượt người tham dự; đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép PCCC&CNCH trong các buổi sinh hoạt tại các thôn trên địa bàn huyện, qua đó thu hút hơn 3.305 người tham dự; cấp phát hơn 1000 khuyến cáo về đảm bảo an toàn PCCC; xây dựng 02 mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC. 

Ngoài ra, UBND huyện mở 03 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng, cán bộ, công nhân, viên chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các cơ sở trên địa bàn huyện với gần 350 lượt người tham dự.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 85 lượt cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, 100 nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và hơn 6000 nhà ở hộ gia đình trên địa bàn huyện. Trong đó, có 350 kiến nghị đề xuất và khắc phục đối với các cơ sở trên, qua quá trình kiểm tra chưa phát hiện xử lý vi phạm hành chính liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nhờ làm tốt công tác PCCC, trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện Tây Giang không xảy ra sự cố cháy, nổ hay cứu nạn, cứu hộ nào.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com