BQL Rừng phòng hộ huyện chi trả hơn 8,4 tỷ đồng cho các nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện đã chi trả 2 đợt tiền dịch vụ môi trường rừng cho các cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng với tổng số tiền hơn 8,4 tỷ đồng. Trong đó, đợt 1 chi trả hơn 4,9 tỷ đồng, đợt 2 chi trả hơn 3,5 tỷ đồng.

Cán bộ BQL Rừng phòng hộ huyện Tây Giang chi trả tiền dịch vụ môi trường cho các cộng đồng dân cư

Việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng kịp thời cho các cộng đồng dân cư nhằm để duy trì các hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng, góp phần đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện. Điều đáng nói, việc áp dụng chi trả DVMTR đã góp phần tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập và cải thiện đời sống của người dân.

Bên cạnh thực hiện tốt việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các cộng đồng dân cư. BQL Rừng phòng hộ huyện tiếp tục chỉ đạo tổ lực lượng chuyên trách tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng đến các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân, cộng đồng, thôn; đồng thời hướng dẫn người dân sống gần rừng thực hiện canh tác nương rẫy trên đất dốc theo hướng thâm canh kết hợp lựa chọn cơ cấu giống cây trồng phù hợp, năng suất cao, từng bước chấm dứt tình trạng bỏ rẫy cũ phát rẫy mới theo tập quán của người dân tại chỗ…

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com