Công bố Quyết định thành lập Trung đội tự vệ Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện

Chiều ngày 14/9/2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Trung đội tự vệ Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện.

BQV Rừng phòng hộ huyện

Thượng tá Võ Bá Lộc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện trao Quyết định thành lập và ra mắt Trung đội tự vệ Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện

Tại buổi Lễ, BCH Quân sự huyện đã công bố và trao Quyết định của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban Chỉ huy Quân sự Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Tây Giang, với quân số 28 đồng chí gồm: 01 Trung đội tự vệ, 3 Tiểu đội trưởng. Trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ Dân quân tự vệ của đơn vị; công bố Quyết định kết nạp chiến sỹ mới và trao Giấy chứng nhận Dân quân tự vệ cho các chiến sỹ Trung đội tự vệ. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tá Võ Bá Lộc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có 16 đơn vị Dân quân tự vệ, trong đó có 10 đơn vị Dân quân ở các xã và 6 đơn vị tự vệ trong các cơ quan, ban, ngành huyện. 

Trong những năm qua, lực lượng vũ trang huyện luôn được kiện toàn đầy đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc nền quốc phòng toàn dân, tạo đà tiếp thêm sức mạnh cho hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh nói chung và dân quân tự vệ nói riêng. Đồng thời, đề nghị lực lượng tự vệ Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, đúng Luật Dân quân tự vệ, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức xây dựng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; tích cực tham gia huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng tự vệ đơn vị để không ngừng nâng cao nhận thức, kiến thức mọi mặt về quân sự, chính trị; nâng cao cảnh giác cách mạng, nâng cao ý chí chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu cao…

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Giám đối BQL Rừng phòng hộ huyện hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện cho Trung đội tự vệ thực hiện nghiêm công tác quân sự, quốc phòng; tích cực tham gia huấn luyện quân sự đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an toàn cho đơn vị nói riêng và địa phương nói chung, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, góp phần thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Được biết, BQL rừng phòng hộ huyện Tây Giang là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được trao Quyết định thành lập Trung đội tự vệ.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com