Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt Chi bộ Thôn Ariing xã Axan

Thực hiện Công văn số 742 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tham dự sinh hoạt Chi bộ thôn đối với đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XXII. 

Sáng ngày 04/8/2022, đồng chí Bhling Mia, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện về dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Ariing, xã Axan.

IMG_4093

Đ/c Bhling Mia, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao đổi với Đảng viên thôn Ariing

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ thôn Ariing đã thông tin một số nội dung Bản tin Thông báo nội bộ tháng 7/2022; Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong tháng 7 của Chi ủy chi bộ cho thấy tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo nội dung và thời gian quy định.

Về tình hình kinh tế - xã hội của thôn, Nhân dân đã thu hoạch xong vụ Đông-Xuân, tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây dược liệu, Quế và cây ăn quả... Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không có tệ nạn xã hội xảy ra. Tỷ lệ học sinh ra lớp đạt 100%, không có học sinh bỏ học giữa chừng; Nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu y tế quốc gia, kế hoạch hóa gia đình. Ban công tác Mặt trận làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện phòng chống dịch Covid-19 nhất là thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K”, đăng ký tiêm Vắc xin, khai báo y tế đầy đủ, đúng quy định.

Thảo luận tại buổi sinh hoạt Chi bộ, nhiều Đảng viên đã góp ý về nhiệm vụ công tác của chi bộ; đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân nâng cao cảnh giác không chủ quan lơ là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tích cực đăng ký tiêm phòng vắc xin theo quy định; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động ứng phó với thiên tai, bão lũ, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra,…

Đồng chí Bhling Mia, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Ariing, đồng chí cho rằng Chi bộ thôn tổ chức sinh hoạt theo đúng mục đích, yêu cầu Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bhling Mia đề nghị: Chi bộ thôn Ariing trong thời gian đến tiếp tục phát huy hơn nữa để nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong thôn.