Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024

 Sáng ngày 04/8/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn giai đoạn 2019-2022 và nhiều nội dung quan trọng khác. 

Đồng chí Cơlâu Hạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị. 

Các đại biểu tham dự hội nghị lần thứ 9, khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024

Các đại biểu tham dự hội nghị lần thứ 9, khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024

Tham dự hội nghị có đồng chí Zơrâm Buôn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phùng Thị Dung, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; lãnh đạo các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội cùng các Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện.

df7fa1a51634d46a8d25

Đ/c Nguyễn Văn Lượm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông tin tình hình KT-XH huyện 6 tháng đầu năm, công tác phối hợp giữa UBND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện