Tây Giang: Đại hội  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong 2 ngày (21-22/7/2022),  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tây Giang tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

Description: IMG_3325

Quang cảnh Đại hội

 

Description: IMG_3347

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Quang Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch HĐĐ tỉnh. 

Về phía huyện có đồng chí Bhling Mia, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Zơrâm Buôn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, hội, các tổ chức chính trị xã hội huyện; đại diện lãnh đạo các xã cùng 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5.000 đoàn viên, thanh niên toàn huyện.

Description: IMG_3351

Đoàn Chủ tịch Đại hội