Tây Giang: Tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 19/7/2022, Hội Cựu chiến binh huyện Tây Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Đến dự Đại hội có đồng chí Phan Đình Thông, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; đồng chí Zơrâm Buôn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; đại diện lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của huyện, các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện cùng 107 đại biểu chính thức đại diện cho 1.270 hội viên hội cựu chiến binh toàn huyện đã về dự .

Description: E:\Anh 2022\ĐH CCB huyen 2022-2027\Tây Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.JPG

Đại hội đại biểu huyện Tây Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

          Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội, cán bộ, hội viên CCB trong huyện luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân. 

Description: E:\Anh 2022\ĐH CCB huyen 2022-2027\IMG_3191.JPG

Đoàn chủ tịch Đại hội

Các cấp hội đã tổ chức động viên CCB nêu cao ý chí, tinh thần tự lực tự cường giảm hộ nghèo xóa nhà tạm, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, hội đã giảm 171 hộ CCB nghèo, đến nay còn 405 hộ CCB nghèo chiếm 40,9%. Hội Cựu chiến binh từ huyện đến xã đã vận động hiến 164 nghìn m2 đất ở, tự nguyện phá bỏ hơn 10.000 cây trồng hoa màu các loại để xây dựng mới kênh mương, khai hoang đồng ruộng, mở đương vào khu sản xuất. Đặc biệt, trong đợt đại dịch Covid-19, các cấp Hội vận động ủng hộ số tiền hơn 20 triệu đồng, gần 3,4 tấn lương thực, thực phẩm giúp người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh. 

Description: E:\Anh 2022\ĐH CCB huyen 2022-2027\IMG_3180.JPG

Bên cạnh đó, Hội CCB huyện tích cực vận động cung cấp thông tin, đi tìm đồng đội, phối hợp tìm kiếm, quy tập 01 hài cốt liệt sỹ đưa vào đền thờ Axoo. Các cơ sở Hội đỡ đầu 05 cháu là con của CCB có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó học tập với số tiền 12 triệu đồng.