HĐND huyện Tây Giang tổ chức thành công kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong 2 ngày (14-15/7/2022), HĐND huyện Tây Giang tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, Quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. 

Description: E:\Anh 2022\Ảnh họp HĐND lần thứ 5\IMG_2777.JPG

Đồng chí Bhling Mia, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Phùng Thị Dung, Phó Chủ tịch HĐND đồng chủ trì kỳ họp.

Description: E:\Anh 2022\Ảnh họp HĐND lần thứ 5\IMG_2771.JPG

Tham dự kỳ họp, có đồng chí Zơrâm Buôn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực và các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng lãnh đạo các ban Đảng, các cơ quan, ban ngành; các tổ chức chính trị-xã hội; Thường trực HĐND&UBND; Ủy ban MTTQVN các xã. 

Description: E:\Anh 2022\Ảnh họp HĐND lần thứ 5\Tây Giang tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ  2021-2026.JPG

Kỳ họp đã thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm; Báo cáo quyết toán Thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2021; Báo cáo kết quả tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách nhà nước, công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và dự kiến danh mục đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện. Thông qua Tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường vào quần thể cây di sản Pơmu và nhiều nội dung quan trọng khác….