Huyện ủy Tây Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Ngày 12/7/2022, Huyện ủy Tây Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. 

Các đồng chí Bhling Mia, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND; Zơrâm Buôn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Văn Lượm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Description: Description: E:\Anh 2022\Anh họi nghị HU lan 9\Quang cảnh hội nghị.JPG

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo, tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm cho thấy, đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân cơ bản ổn định. Các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tổng diện tích gieo trồng gần 2.000 ha, năng suất sản lượng lương thực có hạt ước đạt 3.200 tấn, đạt 71,35 % chỉ tiêu nghị quyết; trồng mới gần 320 ha cây dược liệu, gần 39 ha diện tích trồng cây ăn quả; cải tạo gần 1 ha vườn tạp làm vườn mẫu về kinh tế vườn, kinh tế trang trại tại thôn Bh’loóc, xã Bhalêê…

Tổng thu ngân sách nhà nước trên 374 tỷ đồng đạt 88,57%, thu nội địa gần 15 tỷ đồng, đạt 54,20%; tổng chi hơn 211 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 75 tỷ đồng, đạt 46,98% kế hoạch vốn giao. Cũng trong 6 tháng đầu năm kết nạp 62 đảng viên mới (đạt 68,89%), nâng tổng số đảng viên lên 2.136 đảng viên/49 TCCSĐ.

Hội nghị đã quán triệt các văn bản kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương tương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 07, 08 ngày 16/4/2018 của Huyện ủy (khóa XVI) về tập trung đầu tư phát triển toàn diện 8 xã biên giới; xây dựng 02 xã Avương và xã Dang phát triển toàn diện, giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Thông qua Nghị quyết nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm; Kế hoạch triển khai một số hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang…

 

Description: Description: E:\Anh 2022\Anh họi nghị HU lan 9\IMG_2757.JPG

 

Dịp này, Hội nghị đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc công bố Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Phạm Thành Hưng, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện. Hiền Thúy

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com