CÔNG AN HUYỆN TÂY GIANG ĐẢM BẢO TUYỆT ĐỐI AN NINH, AN TOÀN HỘI ĐÀM GIỮA HUYỆN TÂY GIANG VÀ HUYỆN KÀ LỪM, TỈNH SÊ KÔNG, NƯỚC CHDCND LÀO, KẾT HỢP TỔ CHỨC KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ GIỮA CÔNG AN 02 HUYỆN

Hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 – 05/9/2022), 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022). Nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa 02 huyện Tây Giang – Kà Lừm; Thực hiện Kế hoạch của Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, trong 02 ngày 16 – 17/7/2022 tại huyện Tây Giang đã diễn ra Hội đàm giữa Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tây Giang với Lãnh đạo huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào. 


Tại Hội đàm, 02 bên cùng đánh giá tình hình, kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Biên bản ghi nhớ Hội Nghị hợp tác thường niên thời gian qua, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp toàn diện giữa 02 huyện trong thời gian đến.