Hội nghị tập huấn công tác rà soát, xác lập hồ sơ giải quyết chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng quy định tại Nghị quyết số 14 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1315 của UBND tỉnh

Sáng ngày 22/6/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác rà soát, xác lập hồ sơ giải quyết chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng quy định tại Nghị quyết số 14 của HĐND tỉnh, Quyết định số 1315 của UBND tỉnh. 

Tham dự hội nghị có đồng chí Arất Blúi, PCT UBND huyện. 

Description: C:\Users\ABC\Desktop\1.png

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi tập huấn, Phòng LĐTB&XH huyện đã thông qua Nghị quyết số 14 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1315 của UBND tỉnh. Theo đó, đối tượng áp dụng: Là người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công hàng tháng thấp hơn ngưỡng trên mức sống trung bình từng khu vực theo quy định của Chính phủ. 

Người cao tuổi quy định tại khoản 5 Nghị định số 20  ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và điểm đ khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 43 ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khóa khăn khác trên địa bàn tỉnh, thuộc diện hộ nghèo không có khả năng lao động. 

Người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị quyết số 20 của Chính phủ, thuộc diện hộ nghèo không có khả năng lao động.

Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 20 của Chính phủ, thuộc diện hộ nghèo không có khả năng lao động.

Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo không có khả năng lao động cư trú tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 20 của Chính phủ.

Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có khả năng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 20.

Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có khả năng lao động, không có nguồn thu nhập ổn định hằng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp xã hội hàng tháng quy định tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 20 của Chính phủ. Với tổng kinh phí thực hiện 27 tỷ đồng hằng năm trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tâp trung trao đổi về các vấn đề xác lập thủ tục hồ sơ, các vướng mắc chưa được giải quyết và những biện pháp, cách thức tháo gỡ khó khăn để thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi người có công đúng quy định.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com