BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Ngày 08/5/2022, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình đồng loạt trên toàn tỉnh.

Tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô và xe máy trên các tuyến đường Trung tâm huyện và một số xã để cho người dân hiểu.

Tại huyện Tây Giang, sau khi tham gia Lễ phát động ra quân trực tuyến, BHXH huyện cùng với Bưu điện huyện tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô và xe máy trên các tuyến đường tại Trung tâm huyện và một số xã để cho người dân hiểu và tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nội dung truyền thông lần này tập trung tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH; đặc biệt nhấn mạnh về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.

Thời gian tổ chức Lễ ra quân là 01 ngày, bắt đầu từ 07h30’. Hình thức tổ chức Lễ ra quân trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến BHXH tỉnh và tại 17 BHXH huyện, thị xã, thành phố. Sau đó, đồng loạt tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô và xe máy xuất phát tại các điểm cầu, đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương và đảm bảo an toàn giao thông. Mục tiêu trong ngày ra quân, toàn tỉnh phát triển 700 người tham gia mới BHXH tự nguyện.

Phát tờ rơi cho nhân dân với chủ đề “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa của bạn và gia đình”.

Lễ ra quân với chủ đề truyền thông “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa của bạn và gia đình” nhằm tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể Nhân dân.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động trực tiếp đối với đối tượng là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, đặc biệt là các đối tượng chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT, từ đó thay đổi nhận thức và hành động của người dân, chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com