Hội nghị triển khai Công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Sáng ngày 29/4/2022, tại Trung tâm Y tế huyện, đồng chí Arất Blúi, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19, Trưởng BCĐ triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 huyện Tây Giang đã chủ trì Hội nghị triển khai về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện. 

Tham dự hội nghị có đồng chí Cơlâu Hạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Cơlâu Nghi, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí là thành viên BCĐ triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, đại diện lãnh đạo UBND và Trạm Y tế các xã. 

Quang cảnh hội nghị

Sau khi nghe Bác sĩ Chuyên khoa I Alăng Sơn, Phó Giám đốc TTYT huyện báo cáo tình hình, kết quả công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 từ đợt 1 đến đợt 28; Triển khai Kế hoạch số 76 ngày 21/4/2022 của UBND huyện về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Tây Giang; ý kiến thảo luận của đồng chí Cơlâu Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và đồng chí Cơlâu Nghi, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng các đại biểu tham dự họp.

Theo đó, để đảm bảo tất cả các công dân chưa tiêm mũi 3 được tiêm bổ sung đủ trong thời gian tới và triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đợt tiếp theo đạt hiệu quả, an toàn, kịp tiến độ. 

Tại hội nghị, Đồng chí Arất Blúi, PCT UBND huyện kết luận và yêu cầu: Các thành viên BCĐ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 01 ngày 30/9/2021 của Trưởng BCĐ triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 huyện Tây Giang tiếp tục phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và UBND các xã triển khai thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn huyện. 

Tây Giang tổ chức tiêm chủng thành công cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi với tỷ lệ tiêm rất cao.

Đồng chí PCT UBND huyện Arất Blúi đề nghị: Trung tâm Y tế huyện: Tiếp tục chỉ đạo tổ chức tiêm vắc xin bất kể ngày đêm, đảm bảo kịp tiến độ theo kế hoạch, không để dư thừa vắc xin. Chịu trách nhiệm về kết quả và công tác an toàn tiêm chủng vắc xin trước Trưởng BCĐ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 huyện và UBND huyện. Chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư y tế, xe cứu thương tại các điểm tiêm chủng để kịp thời xử lý sự cố xảy ra trong quá trình tiêm chủng; phân công cán bộ TTYT huyện thực hiện giám sát, hỗ trợ chuyên môn cho các điểm tiêm chủng, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót khi triển khai tiêm chủng. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để lập Kế hoạch và lên lịch tiêm cụ thể từng trường, đảm bảo kịp tiến độ tiêm chủng và không ảnh hưởng đến lịch thi học kỳ II của học sinh. Báo cáo UBND huyện và Sở Y tế tiến độ và kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo quy định. 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và UBND các xã trong quá trình tổ chức tiêm; bố trí giáo viên, cán bộ phụ trách phối hợp với ngành Y tế và UBND các xã để thống kê, lập danh sách học sinh trong độ tuổi theo từng nhóm tuổi, từng trường, lớp. 

Thông tin về kế hoạch tiêm chủng, thời gian, địa điểm tiêm chủng và cung cấp phiếu đồng ý tiêm chủng cho phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ trước khi triển khai tiêm. Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường học phối hợp với địa phương vận động cha mẹ, người giám hộ đưa trẻ đến tiêm chủng đầy đủ, đúng thời gian. Lấy ý kiến phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh thông qua phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng. Bố trí cán bộ hỗ trợ với ngành Y tế trong công tác triển khai tiêm chủng. 

Công an huyện: Chỉ đạo Công an các xã bố trí lực lượng trực tiếp tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các buổi tiêm và hỗ trợ công tác triển khai trước, trong và sau buổi tiêm tại tất cả các điểm tiêm chủng đảm bảo an toàn tiêm chủng, an ninh trật tự và phòng tránh lây nhiễm COVID-19. Cung cấp mã định danh và phối hợp với ngành Y tế trong việc nhập phần mềm tiêm chủng. 

Ủy ban nhân dân các xã: Xây dựng Kế hoạch tiêm trên địa bàn xã, thành lập tổ giúp việc của xã (gồm văn phòng, Công an, Y tế, dân số, đoàn thanh niên, Hội phụ nữ…) để phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác tiêm chủng trên địa bàn và nhập dữ liệu tiêm chủng. Khẩn trương rà soát đối tượng chưa tiêm mũi 3 trên địa bàn, báo cáo về TTYT huyện để lập Kế hoạch tiêm bổ sung kịp thời ngay sau khi triển khai kế hoạch tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

Chịu trách nhiệm quản lý đối tượng tiêm chủng trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền tới người dân về đối tượng tiêm chủng, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của tiêm vắc xin và theo dõi phản ứng sau tiêm chủng bằng nhiều hình thức. Trong đó tăng cường truyền thông trên loa phát thanh xã, truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình, bố trí cán bộ thực hiện tư vấn, truyền thông trực tiếp cho cha mẹ/người giám hộ, đối tượng tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng khi đến lượt.

Kết thúc đợt tiêm chủng, báo cáo tiến độ và kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 về Trung tâm Y tế huyện để tổng hợp báo cáo Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com