Ngân hàng CSXH Huyện Tây Giang: Giải ngân 500 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng theo Nghị quyết 11 của Chính phủ

Thực hiện chương trình tín dụng chính sách về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 11 ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, ngay khi được giao vốn đợt 1/2022. Với phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ.

Chiều ngày 28/4/2022, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã triển khai thực hiện giải ngân cho 05 khách hàng đầu tiên được thụ hưởng từ chương trình này với tổng số tiền là 500 triệu đồng.

Trước đó, Ngân hàng CSXH huyện Tây Giang đã phối hợp với các ngành và UBND các xã, các tổ chức chính trị - xã hội huyện thực hiện rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Kết quả, Nhu cầu vay vốn năm 2022, 2023 trên địa bàn huyện là 50 tỷ đồng với 881 khách hàng đăng ký vay vốn. Trong đó, Chương trình giải quyết việc làm là 34 tỷ đồng với 456 khách hàng; Cho vay hỗ trợ phát triển miền núi vùng dân tộc thiểu số là 425 hộ với số tiền là 16,1 tỷ.