Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại cho học sinh cấp THCS

Ngày 18/4/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tây Giang tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại cho học sinhTrường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc và Trường PTDTBT THCS Nguyễn Văn Trỗi.

Tập huấn tại trường PTDTBT THCS Nguyễn Văn Trỗi

Tại buổi tập huấn, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường được cán bộ Sở LĐ-TB và Xã hội tỉnh phổ biến về thực trạng bạo lực học đường, bắt cóc và xâm hại tình dục đối với trẻ em, học sinh; Thực hành kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, kỹ năng nhận biết dấu hiệu hành vi quấy rối, xâm hại tình dục, kỹ năng thoát hiểm khi bị bắt cóc, xâm hại tình dục và bạo lực học đường.

Thông qua lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và cộng đồng xã hội về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và đồng thời giúp các em biết cách xử lý những tình huống khi bị bạo hành hoặc bị xâm hại và có kỹ năng phòng tránh.                                                                                                                                                                                    

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com