Tây Giang: Tọa đàm về tình hình sử dụng, dạy và học đối với ngôn ngữ, chữ viết Cơtu

Sáng ngày 15/4/2022, Viện Ngôn ngữ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với UBND huyện Tây Giang tổ chức tọa đàm về tình hìnhsử dụng, dạy và học đối với ngôn ngữ, chữ viết Cơtu.