UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3, Qúy I năm 2022

Chiều ngày 14/4/2022, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3, Qúy Inhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và triển khainhiệm vụ trọng tâm Qúy II năm 2022.

 Đồng chủ trì phiên họp gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Lượm, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Hoàng Linh, PCT Thường trực UBND huyện; đồng chí Arất Blúi, PCT UBND huyện. Đến dự phiên họp có đồng chí Zơrâm Buôn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện, lãnh đạo UBND 10 xã. 

Đ/c Nguyễn Văn Lượm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện quán triệt một số nội dung tại phiên họp

Phiên họp đã thông qua Đề án số 06 ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tây Giang; thông qua Nghị quyết số 21 ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về Bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; thông qua nghị quyết số 22 ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2022-2026.

Theo báo cáo, Qúy 1 năm 2022, nhân dân toàn huyện đã triển khai sản xuất vụ Đông-Xuân 2021-2022, các lực lượng liên ngành tổ chức 19 đợt tuần tra, kiểm tra rừng, truy quyét tiêu hủy 41 cái bẫy kẹp, 21 bẫy dây, 6 tấm lưới bẫy chim, phát hiện 2 vụ phá rừng trái phép tại khu vực khoảnh 3, khoảnh 5, tiểu khu 113 thuộc địa phận xã Lăng với diện tích thiệt hại 6.685m2; giải ngân các công trình xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2022, đến cuối tháng 3 giải ngân hơn 4 tỷ đồng/43 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 10,5%. Đã thành lập Tổ thẩm định Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Thôn NTM, xã NTM giai đoạn 2021-2025, 4 sản phẩm được đăng ký sản phẩm OCOP.

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm học 2021 – 2022, thực hiện nghiêm việc điều chỉnh lịch học để thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch và giảng dạy, học tập. Cùng đó, UBND huyện chỉ đạo quan tâm chăm lo Tết cho người có công, gia đình chính sách, người nghèo, cận nghèo, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. Tình hình An ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội ổn định, giữ vững. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 theo đúng hướng dẫn, đạt chỉ tiêu trên giao. Tổ chức tốt lễ xuất quân đưa 70 lao động phổ thông tham gia vừa học nghề vừa làm việc tại Cty THACO; Tổ chức tốt lễ khai năm Tạ ơn rừng năm 2022. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và theo tình hình tại địa phương đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.Ngoài ra, UBND huyện thực hiện tốt công tác đối ngoại với nhân dân hai huyện Tây Giang-Kà Lừm-Đắc Chưng của tỉnh Sê Kông, Lào.

Nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và chương trình công tác năm 2022. Hướng dẫn nhân dân chăm sóc các mô hình trồng trọt và chăn nuôi; triển khai kế hoạch khoa học, công nghệ và khuyến công; tiếp tục sắp xếp dân cư gắn với xây dựng NTM; tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cháy rừng; vận động thanh niên tham gia học nghề, tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo và các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com