Tập huấn kiến thức kỹ năng tuyên truyền, vận động nông dân

Trong 2 ngày (30-31/3/2022), Hội Nông dân huyện Tây Giang phối hợp với Công an huyện tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022.

Hội Nông dân huyện tập huấn bồi dưỡng  nghiệp vụ công tác Hội

Tại lớp tập huấn, các học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, chi Hội trưởng, phó các thôn của huyện được trang bị kiến thức như, hướng dẫn công tác đại hội kiện toàn Hội Nông dân cơ sở và Chi hội nhiệm kỳ 2018-2023; Hướng dẫn việc thực hiện công tác giám sát theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn công tác chuyên môn liên quan đến lĩnh vực Tuyên huấn, Tổ chức, Kiểm tra; Hướng dẫn các biểu mẫu và định hướng sinh hoạt chi Hội; Hướng dẫn quy trình kiện toàn Ủy Ban Kiểm tra, quy trình bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ủy viên BTV, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội.

Cùng với đó, Công an huyện triển khai các nội dung liên quan Luật giao thông đường bộ, tác hại của việc uống rượu, bia khi tham gia giao thông; Hướng dẫn nông dân kiểm tra an toàn phương tiện trước khi tham gia giao thông, kỹ năng phanh khi qua đường cong, đường dốc, đường trơn, ban đêm; các chỉ thị, nghị quyết quy định xử phạt sai phạm khi tham gia giao thông…

Qua lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, kỹ năng tuyên truyền, vận động, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và chi, tổ Hội. Đồng thời, giúp hội viên nông dân nắm thêm kiến thức cần thiết khi tham gia giao thông đảm bảo giữ an toàn cho người và phương tiện cao nhất. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com