Năm 2021 Huyện Tây Giang có thêm 02 sản phẩm OCOP đạt chất lượng 4 sao

UBND huyện Tây Giang vừa tổ chức cuộc họp đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021.

Tại cuộc họp, các thành viên đã tiến hành đánh giá sản phẩm theo phiếu đánh giá tương ứng thông qua hồ sơ sản phẩm, sản phẩm mẫu, thống nhất đánh giá 02 sản phẩm đạt chất lượng 4 sao gồm “Chè dây túi lọc Bảo Châu” và “Cao Đảng sâm Tây Giang” chọn đưa đi dự thi sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021.

 

Cao Đảng sâm Tây Giang. Ảnh H.Thúy

 

Sản phẩm “Chè dây túi lọc Bảo Châu” của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Tây Giang được sản xuất từ lá, thân non, thân nhỏ của cây chè dây, rửa sạch, loại bỏ tạp chất, lá già, héo, thái khúc, trộn đều để ra nhựa và thấm đều nhựa; sao cho thơm, sấy khô, nghiền bột, đóng túi trà, đóng họp, kíp màng bảo vệ  hộp trà và đưa vào kho bảo quản thành hoàn thiện sản phẩm.

Sản phẩm “Cao Đảng sâm Tây Giang” của Hợp tác xã Dược liệu Đức Huy Tây Giang được sản xuất từ củ Đảng sâm tươi, chọn lựa, rửa sạch, xử lý rồi cho vào nồi nấu cao đảm bảo các bước quy trình, đóng lọ ra thành sản phẩm.

Được biết, đến nay Tây Giang được công nhận có 8 sản phẩm OCOP đạt chất lượng, trong đó có 3 sản phẩm đạt chất lượng 4 sao, 5 sản phẩm đạt chất lượng 3 sao. 

Hiền Thúy

 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com