Phó chủ tịch UBND huyện Arất Blúi chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động tín dụng chính sách 9 tháng đầu năm 2021

Sáng ngày 19/10/2021, đồng chí Arất Blúi, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động tín dụng chính sách 9 tháng đầu năm,  phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Description: Description: Description: E:\TẢI VỀ\dc374c6392f55bab02e4 (1).jpg

Quang cảnh cuộc họp

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tham mưu cho Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện phân bổ chỉ tiêu, kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2021 cho các xã với số tiền là 16 tỷ 757 triệu đồng, để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo và cho vay hộ sản xuất kinh doanh Vùng khó khăn, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Từ đầu năm 2021, UBND huyện đã bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn ngân sách huyện với số tiền là 200 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch cấp trên giao, nâng tổng nguồn vốn ngân sách huyện lên 1 tỷ 163 triệu đồng; 9 tháng đầu năm 2021, tổng nguồn vốn hoạt động đạt trên 177,3 tỷ đồng, tăng 10,513 tỷ đồng so với năm 2020. Tổng dư nợ là gần 162 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao. Trong năm 2021có 101/102 tổ tiết kiệm và vay vốn đạt loại tốt chiếm tỷ lệ 99%, 01 tổ đạt loại khá chiếm tỷ lệ 1%, không có tổ trung bình, yếu kém.

 

Description: Description: Description: E:\TẢI VỀ\IMG_4802.JPG

Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện hướng dẫn người dân làm thủ tục vay vốn

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Arất Blúi, Phó chủ tịch UBND huyện Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chỉ đạo: Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, các ngành liên quan cùng với các xã tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai tốt Chỉ thị số 40 ngày 24/11/2014 và Kết luận 06 ngày 10/06/2021 của Ban Bí thư; Công văn số 353 ngày 20/07/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Công văn số 1021 ngày 23/09/2021 của UBND huyện Tây Giang về triển khai thực hiện Kết luận số 06. 

Tiếp tục bám sát định hướng hoạt động của Ngân hàng Chính sách Trung ương, Tỉnh gắn mọi hoạt động của đơn vị phục vụ cho mục tiêu xóa đói giảm ngèo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2021.

Các đơn vị nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã tập trung vận động hội viên, đoàn viên của mình tham gia gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm gia tăng nguồn lực để cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.

 Làm tốt công tác giải ngân nguồn vốn được giao tăng trưởng bổ sung và nguồn vốn quay vòng đến 30/11/2021 hoàn thành kế hoạch được giao tăng trưởng, đồng thời tập trung thu lãi, thu tiết kiệm đưa công tác này đi vào nề nếp. Tiếp tục thực hiện tốt việc huy động tiết kiệm qua tổ, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của hộ vay trong việc dành dụm và trả nợ cho ngân hàng, kiểm soát tốt nợ đến hạn và xử lý nợ quá hạn không để nợ quá hạn vượt quá 0,01% trên tổng dư nợ. Thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm trong nhân dân, phấn đấu hoàn thành tối thiểu 100% kế hoạch được giao.