Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 394 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
02/TB-HĐ 29/03/2023 Đang có hiệu lực
01/TB-HĐXT 23/12/2022 Đang có hiệu lực
151/TB-HĐT 02/12/2022 Đang có hiệu lực
07/TB-NV 08/08/2022 Hết hiệu lực
31/TB-UBND 17/03/2022 Đang có hiệu lực
30/TB-UBND 16/03/2022 Đang có hiệu lực
22/TB-UBND 02/03/2022 Đang có hiệu lực
21/TB-UBND 01/03/2022 Đang có hiệu lực
81/TB-HĐTD 15/02/2022 Đang có hiệu lực
16/TB-UBND 14/02/2022 Đang có hiệu lực
15/TB-UBND 06/02/2022 Đang có hiệu lực
13/TB-UBND 03/02/2022 Đang có hiệu lực
88/TB-UBND 13/09/2021 Đang có hiệu lực
07/TB-HĐND 06/08/2021 Đang có hiệu lực
67/TB-UBND 23/07/2021 Đang có hiệu lực
66/TB-UBND 23/07/2021 Đang có hiệu lực
65/TB-UBND 22/07/2021 Đang có hiệu lực
64/TB-UBND 20/07/2021 Đang có hiệu lực
63/TB-UBND 19/07/2021 Đang có hiệu lực
98/TB-TTHĐ 21/06/2021 Đang có hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com