Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 420 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
83/TB-HĐND 24/11/2023 Đang có hiệu lực
82/TB-HĐND 22/11/2023 Đang có hiệu lực
81/TB-HĐND 22/11/2023 Đang có hiệu lực
102/TB-UBND 22/11/2023 Đang có hiệu lực
79/TB-HĐND 14/11/2023 Đang có hiệu lực
77/TB-HĐND 09/11/2023 Đang có hiệu lực
101/TB-UBND 08/11/2023 Đang có hiệu lực
99/TB-UBND 02/11/2023 Đang có hiệu lực
100/TB-UBND 02/11/2023 Đang có hiệu lực
97/TB-UBND 01/11/2023 Đang có hiệu lực
95/TB-UBND 31/10/2023 Đang có hiệu lực
96/TB-UBND 31/10/2023 Hết hiệu lực
94/TB-UBND 18/10/2023 Đang có hiệu lực
01/TB-TRSHTHVBQPPL 11/10/2023 Đang có hiệu lực
91/TB-UBND 10/10/2023 Đang có hiệu lực
88/TB-UBND 09/10/2023 Đang có hiệu lực
85/TB-UBND 22/09/2023 Đang có hiệu lực
71/TB-HĐND 22/09/2023 Đang có hiệu lực
82/TB-UBND 21/09/2023 Hết hiệu lực
81/TB-UBND 13/09/2023 Đang có hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com