Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 638 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
68-GM/HĐTN 08/06/2022 Hết hiệu lực
24/GM-TTHĐ 22/03/2022 Hết hiệu lực
47/GM-UBND 16/03/2022 Hết hiệu lực
46/GM-UBND 15/03/2022 Hết hiệu lực
44/GM-UBND 14/03/2022 Hết hiệu lực
03/GM-UBND 07/01/2022 Hết hiệu lực
02/GM-UBND 06/01/2022 Hết hiệu lực
145/GM-UBND 16/09/2021 Đang có hiệu lực
144/GM-UBND 15/09/2021 Đang có hiệu lực
06/GM-TTHĐ 06/09/2021 Đang có hiệu lực
123/GM-UBND 04/08/2021 Đang có hiệu lực
121/GM-UBND 02/08/2021 Đang có hiệu lực
120/GM-UBND 02/08/2021 Đang có hiệu lực
04/GM-TTHĐ 28/07/2021 Đang có hiệu lực
03/GM-TTHĐ 26/07/2021 Đang có hiệu lực
115/GM-UBND 25/07/2021 Đang có hiệu lực
112/GM-UBND 20/07/2021 Đang có hiệu lực
111/GM-UBND 20/07/2021 Đang có hiệu lực
109/GM-UBND 16/07/2021 Đang có hiệu lực
110/GM-UBND 16/07/2021 Đang có hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com