Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 661 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
82/GM-HĐND 21/02/2024 Hết hiệu lực
210/GM-UBND 14/11/2023 Hết hiệu lực
208/GM-UBND 12/11/2023 Hết hiệu lực
206/GM-UBND 09/11/2023 Hết hiệu lực
203/GM-UBND 01/11/2023 Hết hiệu lực
204/GM-UBND 01/11/2023 Hết hiệu lực
202/GM-UBND 01/11/2023 Hết hiệu lực
201/GM-UBND 31/10/2023 Hết hiệu lực
69/GM-HĐND 30/10/2023 Hết hiệu lực
196/GM-UBND 24/10/2023 Hết hiệu lực
195/GM-UBND 23/10/2023 Hết hiệu lực
193/GM-UBND 23/10/2023 Hết hiệu lực
192/GM-UBND 18/10/2023 Hết hiệu lực
189/GM-UBND 11/10/2023 Hết hiệu lực
183/GM-UBND 02/10/2023 Hết hiệu lực
184/GM-UBND 02/10/2023 Hết hiệu lực
182/GM-UBND 29/09/2023 Hết hiệu lực
175/GM-UBND 07/09/2023 Hết hiệu lực
174/GM-UBND 07/09/2023 Hết hiệu lực
167/GM-UBND 28/08/2023 Hết hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com