Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 762 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
61/GM-UBND 17/04/2024 Đang có hiệu lực
57/GM-UBND 09/04/2024 Hết hiệu lực
54/GM-UBND 08/04/2024 Hết hiệu lực
55/GM-UBND 08/04/2024 Hết hiệu lực
52/GM-UBND 03/04/2024 Hết hiệu lực
49/GM-UBND 02/04/2024 Hết hiệu lực
86/GM-HĐND 02/04/2024 Hết hiệu lực
48/GM-UBND 01/04/2024 Hết hiệu lực
46/GM-UBND 27/03/2024 Hết hiệu lực
44/GM-UBND 25/03/2024 Hết hiệu lực
42/GM-UBND 25/03/2024 Hết hiệu lực
43/GM-UBND 25/03/2024 Hết hiệu lực
41/GM-UBND 22/03/2024 Hết hiệu lực
40/GM-UBND 22/03/2024 Hết hiệu lực
41/GM-UBND 21/03/2024 Hết hiệu lực
38/GM-UBND 19/03/2024 Hết hiệu lực
36/GM-UBND 15/03/2024 Hết hiệu lực
33/GM-UBND 11/03/2024 Hết hiệu lực
31/GM-UBND 07/03/2024 Hết hiệu lực
84/GM-HĐND 05/03/2024 Hết hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com